Biuletyn Informacji PublicznejZAKŁAD USŁUG WODNYCH Sp. z o.o. w Słupsku
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane Przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Raporty
Sprawozdania
Dla klientów
Taryfa / cennik
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzory umów
Obsługa płatności
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
Nie podlegające ustawie
Zakończone
Oferty pracy
Oferty pracy
Dane kontaktowe
Dane kontaktowe

Podstawy prawne działania ZUW Sp. z o.o.:

  • Akt założycielski Spółki z o.o. określony aktem notarialnym Rep. A nr 737/2004 z dn. 25.02.2004r. z późn. zm.
  • Ustawa z dn. 15.09.2000r. – Kodeks Spółek Handlowych Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późn. zm.
  • Ustawa z dn. 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72 poz. 747 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 marca 2002r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. nr 26 poz. 257)
wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Ewa Pankau
Udostępnił: Ewa Pankau (2022-07-05, godz. 09:23)
Modyfikacja: Ewa Pankau (2022-07-06, godz. 13:17)
Odwiedzin: 1014

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 71539